• نویسنده کتاب بازاریابی اینترنتی در صنعت ساختمان
  • مدرک بازاریابی از دانشگاه SSHE مونترو سوئیس
  • مدیر و موسس سایت فکرساخت
  • محقق و پژوهشگر در حوزه بازاریابی صنعت ساختمان
  • با ۱۲ سال سابقه در حوزه کسب و کارهای اینترنتی
  • کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران